Zajęcia edukacyjne

Najważniejszymi zajęciami edukacyjnymi są zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, które mają na celu:

 • przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci oraz edukacja matematyczna
 • poznawanie i rozumienie siebie i swojego otoczenia
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne
 • wspomaganie rozwoju mowy dzieci
 • dziecięce eksperymenty
 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci
 • kształtowanie czynności samoobsługowych
 • wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 • wychowanie przez sztukę –  różne formy plastyczne
 • pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych ludzi
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne
 • ABC – dobrego wychowania

Zajęcia prowadzone są w języku polskim i angielskim

Ponadto w ramach czesnego zapewniamy:

 • opiekę logopedy, psychologa oraz terapeuty integracji sensorycznej, w tym badania przesiewowe
 • zabawy na przedszkolnym placu zabaw położonym w zacisznym miejscu w pobliżu Lasu Kabackiego
 • koncerty
 • przedstawienia teatralne
 • wycieczki
 • warsztaty kulinarne
 • spotkania z ciekawymi ludźmi reprezentującymi różne zawody
 • spotkania z kulturą innych krajów i narodów
 • zajęcia z religii (grupy 4 i 5-latków, na życzenie rodziców)