Plan dnia

Zgodnie z zalecanymi warunkami realizacji podstawy programowej przebieg wychowania i kształcenia dzieci zawiera następujące proporcje
zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu: 1/5 czasu przeznaczamy na zabawę, 1/5 ( w przypadku dzieci młodszych 1/4 na pobyt w
ogrodzie przedszkolnym, 1/5 na zajęcia dydaktyczne, 2/5 do dowolnego zagospodarowania przez nauczyciela – w tej puli czasu mieszczą się
także czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne. Dla dziecka czas spędzony w naszym przedszkolu to: radosny poranek, zabawa i edukacja,
relaksacja i inspirujące popołudnie.

6:00-8:15 Radosny poranek, w którym dzieci podejmują różne wybory czego i jak się uczyć:
   • podejmują zabawy,
   • są aktywne ruchowo,
   • pracują indywidualnie z opiekunem,
   • wykonują czynności higieniczno-sanitarne,

8:15 Przygotowanie do śniadania.

8:30 Śniadanie.

9:00-11:15 Zabawa i edukacja

podczas których dzieci:

rozwiązują problemy w twórczy sposób, nabierają śmiałości i wiary we własne możliwości:
   • realizują różnorodne formy i metody pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu edukacji zdrowotnej, społeczno-moralnej, artystycznej, muzycznej, przyrodniczej matematycznej i literackiej,
   • są aktywne ruchowo: uczestniczą w spacerach, wycieczkach, zabawach ruchowych w sali i na terenie przedszkolnym, korzystają ze sprzętu sportowo-rekreacyjnego,
   • prowadzą obserwacje przyrodnicze i zabawy badawcze w naturalnym środowisku

11:15 Przygotowanie do obiadu.

11:30 Obiad - I danie (zupa)

12:00-13:15 Relaksacja, podczas której dzieci:

   • słuchają bajek i opowiadań dziecięcych w interpretacji nauczyciela,
   • słuchają nagrań płytowych i słuchowisk
   • słuchają muzyki relaksacyjnej
   • bawią się w zabawy „paluszkowe” i słowne

13:15 Przygotowanie do obiadu.

13:30 Obiad- II danie.

14:00-14:45 Inspirujące popołudnie

   • podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne i małych grupkach,
   • podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
   • bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,
   • słuchają literatury, oglądają książki,
   • planują i redagują wpisy do Kronik Grupy,
   • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
   • dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny

14:45 Przygotowanie do podwieczorku.

15:00 Podwieczorek.

15:00-17:00 c.d. Inspirujące popołudnie

   • podejmują aktywność własną – organizują zabawy indywidualne i małych grupkach,
   • podejmują zabawy tematyczne, badawcze, zabawy ruchowe, ze śpiewem,
   • bawią się tekstem literackim, prezentują własne interpretacje utworu podczas zabaw dramowych, pantomimicznych,
   • słuchają literatury, oglądają książki,
   • planują i redagują wpisy do Kronik Grupy,
   • podejmują czynności porządkowe w sali oraz kącikach zainteresowań i edukacyjnych,
   • dokonują podsumowania dnia i planują działania na dzień następny.