Zabawy edukacyjne - matematyczne zagadki

W grudniu dzieci uczęszczające do naszego przedszkola bedą brały udział w organizowanych przez nas zabawach rozwijających zmysł matematyczny. W programie między innymi będą zabawy:

Zabawa „Zapełniamy swoje pola”

Każde dziecko otrzymuje wycięte koło podzielone na 6 części – pól.

  • Każde pole zawiera o 1 kropkę więcej od 1 do 6.
  • Przygotowuje sobie 21 pionków – mogą to być guziki, kulki uformowane z bibuły, kasztany, żołędzie...
  • Następnie dzieci dzielimy na grupy ok. 4 osobowe. Każda grupa otrzymuje kostkę do gry z liczbą oczek od 1 do 6.
  • Dzieci układają przed sobą planszę i zgromadzone pionki. Kolejno rzucają kostka i w zależności od tego, jaką liczbę wylosują, układają pionki na odpowiednim polu. Jeżeli któreś z dzieci powtórnie wylosuje taką samą liczbę, omija go kolejka. Zabawę wygrywa to dziecko, któremu najwcześniej uda się zapełnić swoją planszę.

Gra „Wyścig samochodów”

  • N. przygotowuje cztery jednakowe samochody (zabawki) w określonych kolorach. Na podłodze układa z kartek trasę samochodów. Wśród białych kartek jest kilka czerwonych i zielonych. Po odczytaniu wyrazów „meta” i „start”, umieszcza je na początku i końcu trasy. Wspólnie z dziećmi ustala zasady gry, np.:
  • Grę rozpoczyna osoba, która jako pierwsza wyrzuci sześć oczek.
  • Wejście na czerwone pole powoduje stratę kolejki.
  • Wejście na zielone pole pozwala wykonać o jeden ruch do przodu więcej.

Po podzieleniu się na cztery grupy rozpoczynamy grę (należy pamiętać, aby dzieci w grupach kolejno rzucały kostką i poruszały samochodami). Wygrywa grupa, której samochód pierwszy wjedzie na metę.
Cele:
dz. konstruuje prostą grę ściankę, jest odporne emocjonalnie i znosi porażki z nadzieją, że można ponownie i lepiej coś wykonać, a sukces jest osiągalny.

Który trójkąt schowano?

Dzieci są podzielone na sędziów i graczy. Na stole znajduje się 10 trójkątów ułożonych w rzędzie. Zadaniem wszystkich jest przeliczyć je (od strony prawej do lewej i odwrotnie).
Sędziowie wybierają sposób liczenia. Po wyjściu jednego dziecka sędziowie chowają trójkąt. Dziecko po powrocie mówi, który trójkąt schowano. Sędziowie przyznają punkty grupie. Grupy zamieniają się rolami. Wygrywa grupa, która zdobyła więcej punktów. Cele: dz.przelicza zbiór niezależnie od kolejności elementów,
przelicza zbiór przez doliczanie,
posługuje się liczbą porządkową,
rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,

O kim myślę?

Nauczyciel ustala określenia, które muszą być zawarte w pytaniu (obok, za, przed, z prawej strony, z lewej strony, pomiędzy). Jedno dziecko wychodzi. Pozostałe dzieci wybierają dziecko, którego imię należy podać. Dziecko, które weszło, zadaje pytania z określeniami ustalonymi wcześniej. Pozostałe dzieci odpowiadają jedynie tak, nie. Wygrywa dziecko, które odnalazło osobę za pomocą najmniejszej liczby pytań.
Cele:
dz. używa określeń związanych z orientacją w przestrzeni,
wykonuje polecenia dotyczące orientacji w przestrzeni.