Rozwijające gry i zabawy plastyczne dla dzieci

Zabawy plastyczneProponowane gry i zabawy plastyczne dla dzieci są proste, a jednocześnie bardzo atrakcyjne. Uczą dzieci współpracy z innymi a co najważniejsze – będzie w ich trakcie wiele śmiechu i radości.

Zabawy tego rodzaju wpływają na pozytywny rozwój dziecka i jednocześnie pozwala rozwijać się talentom.

Tego typu zabawy fantastycznie rozwijaja zdolności poznawcze dziecka i pozwalają by dziecko rozwijało się szybciej.Właśnie takiego typu zabawy sprawiają również, że dziecko poznaje swiat przez zabawę, nie nudząc się i nie robiąc niczego na przymus.

Taka forma jest zalecana przez szerokie grono specjalistów i psychologów jako najlepsza forma rozwoju talentów dziecka.Dla troskliwych rodziców jest to najlepsza forma zatroszczenia się o własne dziecko.

Według współczesnych psychologów zabawa jest społeczną funkcją: „uczy dawać, brać, dzielić się, współpracować i podporządkowywać swoją osobowość grupie”. Działalność ta wpływa na kształtowanie się osobowości młodego człowieka.

Dzieci traktują swoje zabawy na serio, wkładając w nie wiele pomysłowości. Sprzyja to rozwojowi pracy, szczególnie pracy twórczej, tworzenia czegoś nowego, uczenia się rzeczy potrzebnych w życiu codziennym.

Wraz z biegiem lat zmienia się charakter zabawy, uzależnia się od warunków historyczno-społecznych. Istnieje wiele rodzajów zabaw: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, ruchowe. Każdy rodzaj zabawy w pewien sposób wpływa na rozwój dziecka, ale też ważną rolę odgrywa zabawka, która ma szczególnie duży wpływ na zabawy tematyczne. Dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat charakterystyczne są zabawki o większych wymiarach, dostosowane do różnych możliwości ich wykorzystywania i odgrywania możliwie wielu ról.Dzieci od 5 do 7 lat wolą zabawki mniejsze, ale o możliwie zgodnych z rzeczywistością cechach. Jest ona materiałem służącym realnej scenerii i możliwie naturalnej akcji.